Engagera dig


På Miljöpartiets engagera-dig-sida finns tips på hur du kan aktivera dig. Där utlyses även olika tjänster och uppdrag. Ta en titt på https://www.mp.se/engagera-dig

Prenumerera på medlemsbrevet
Vi skickar regelbundet ut ett medlemsbrev med information om vad som händer i MP Nacka och i MP Stockholmsregionen där vi också kallar till medlemsmöten och årsmöten. Skicka ett mejl med din adress till miljopartiet@nacka.se. Skriv "medlemsbrev" i adressfältet.

Kom på ett medlemsmöte!
Ungefär en gång i månaden har vi medlemsmöte i Nacka Stadshus. Kallelsen (inbjudan) skickas ut via e-post minst en vecka i förväg. Här diskuterar vi aktuella frågor och fattar beslut som rör föreningen och politiken. Du är varmt välkommen även om du inte är medlem. Datum för medlemsmöten hittar du på mp.se/nacka.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigemötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Innan mötet hålls ett fullmäktigecafé där du kan träffa våra ledamöter. Mer information hittar du på Nackas hemsida.

Ung och grön?
Är du ung och vill engagera dig i gröna frågor kan du också kontakta Grön Ungdom. För mer information, kontakta miljopartiet@nacka.seMiljöpartiet i Nacka på Facebook
 
https://www.instagram.com/mpnacka/