Kontakt‎ > ‎

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige
Åsa Marnell (ordinarie), asa.marnell@nacka.se
Sidney Holm (ordinarie), sidney.holm@nacka.se
Louise Ollivier (ordinarie), louise.ollivier@nacka.se
Lisskulla Zayane (ordinarie), lisskulla.zayane@nacka.se    
Roger Bydler (ordinarie), roger.bydler@nacka.se        
Pascal Fall (ordinarie), pascal.fall@nacka.se       
Ninni Lindberg (ordinarie), ninni.lindberg@nacka.se     
Per Chrisander (ersättare), per.chrisander@nacka.se
Desha Svenneborg (ersättare), desha.svenneborg@nacka.se
Nina Piroth (ersättare), nina.piroth@nacka.se
Alrik Altvall (ersättare), alrik.altvall@nacka.se

Arbets- och företagsnämnden
Louise Ollivier (ordinarie), louise.ollivier@nacka.se
Göran Börjesson (ersättare), goran.borjesson@nacka.se
 
Fritidsnämnden
Desha Svenneborg (ordinarie), desha.svenneborg@nacka.se
Carl Schlyter (ersättare), carl.schlyter@nacka.se

Kulturnämnden
Mathias Zachariassen (Ordinarie), mathias.zachariassen@nacka.se
Göran Börjesson (ersättare), goran.borjesson@nacka.se

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Sidney Holm (ordinarie), sidney.holm@nacka.se
Mats Marnell (ersättare), mats.marnell@nacka.se
 
Natur- och trafiknämnden
Per Chrisander (2:e vice ordförande), per.chrisander@nacka.se
Anne Magnusson (ersättare), anne.magnusson@nacka.se
 
Socialnämnden
Lisskulla Zayane (2:a vice ordförande), lisskulla.zayane@nacka.se 
Brita Ström (ersättare), brita.strom@nacka.se 

Utbildningsnämnden
Anne Magnusson (ordinarie), anne.magnusson@nacka.se
Henrik Hermansson (ersättare), henrik.hermansson@nacka.se    
 
Äldrenämnden
Eva Hellung Strohl (ordinarie), eva.hellung.strohl@nacka.se
Ninni Lindberg (ersättare), ninni.lindberg@nacka.se     
 
Valnämnden
Pernilla Fexdal (ordinarie), pernilla.fexdal@nacka.se

Per Chrisander (ersättare), per.chrisander@nacka.se

Miljömålskommittén
Roger Bydler (2:e vice ordförande), roger.bydler@nacka.se

Mångfaldskommittén
Pascal Fall (2:e vice ordförande), pascal.fall@nacka.se

Kommittén för hälsa och livskvalitet
Ninni Lindberg (ordinarie), ninni.lindberg@nacka.se