Kontakt‎ > ‎

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige
Sidney Holm (ordinarie), sidney.holm@nacka.se
Lisskulla Zayane (ordinarie), lisskulla.zayane@nacka.se 
Ninni Lindberg (ordinarie), ninni.lindberg@nacka.se
Pascal Fall (ordinarie), pascal.fall@nacka.se
Louise Ollivier (ersättare), louise.ollivier@nacka.se
Göran Börjesson (ersättare), goran.borjesson@nacka.se

Arbets- och företagsnämnden
Roger Bydler (ersättare), roger.bydler@nacka.se

Fritidsnämnden
Pascal Fall ordinarie), pascal.fall@nacka.se
Henrik Hermansson (ersättare), henrik.hermansson@nacka.se

Kulturnämnden
Åsa Marnell (ordinarie), asa.marnell@nacka.se

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
XXX (ordinarie)
Desha Svenneborg (ersättare), desha.svenneborg@nacka.se 

Natur- och trafiknämnden
Louise Ollivier (ordinarie), louise.ollivier@nacka.se
Per Chrisander (ersättare), per.chrisander@nacka.se
 
Socialnämnden
Brita Ström (ordinarie), brita.strom@nacka.se
Göran Börjesson (ersättare), goran.borjesson@nacka.se

Utbildningsnämnden
Anne Wetterlind (ordinarie), anne.wetterlind@nacka.se 
 
Äldrenämnden
Ninni Lindberg (ordinarie), ninni.lindberg@nacka.se     
 
Val- och demokratinämnden
Pernilla Fexdal (ersättare), pernilla.fexdal@nacka.se