Vår politik

Bilder från Nacka kommun, Miljöpartiet i Nacka
Våra prioriterade frågor:

1. Miljövänliga och hållbara trafiklösningar
Vi vill på riktigt prioritera cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik. Det tjänar både miljön och vi själva på. Ett samhälle planerat utifrån människor istället för bilar blir både trevligare och bättre för miljön. Dessutom får vi en friskare befolkning på köpet.

2. Rättvis skola
Vi vill ha en rättvis skola där lika mycket pengar per elev ska gå till pedagogisk verksamhet. Det får vi genom att skolornas lokalhyra ersätts i ett separat system vid sidan av skolpengen. Vi vill också satsa på högskoleutbildade pedagoger, undervisning på andra språk än svenska samt att både lärare och elever ges mer inflytande över sin skola.

3. Ekologisk och närlagad mat i skola och omsorg
I kommunal regi serveras mycket mat, främst till våra yngre och äldre invånare. Vi vill ersätta alla halvfabrikat och uppvärmd mat med ekologiskt, närlagat och närodlat.

4. Kommunalt fastighetsbolag
För att lättare kunna erbjuda alla en bostad i Nacka vill vi avsätta delar av kommunens pensionspengar i en pensionsstiftelse. Stiftelsen ska tillsammans med kommunen äga en allmännyttig bostadsstiftelse som ska förvalta och hyra ut bostäder med hyressättning efter allmännyttiga principer, vilket innebär till en långsiktig självkostnad. Stiftelsen ska även kunna bygga bostäder och lokaler med utpräglad samhällsnytta, som till exempel gruppboenden för personer med särskilda behov, förskolor och särskolor.

5. Sluta sälja ut nackabornas gemensamma egendom
De senaste tio åren har bara 38% av alla investeringar i kommunen finansierats med skattemedel. Resten har finansierats med lånade pengar och genom att sälja ut nackabornas gemensamma egendomar. Vi vill stoppa alla planlösa utförsäljningar, börja betala av på skulderna och låta kommunen växa av egen kraft.


Mer information om vår politik hittar du www.mp.se/nacka under "A-Ö".

 
Miljöpartiet i Nacka på Facebook
 
https://www.instagram.com/mpnacka/

 
Miljöpartiet i Nacka på Twitter